Konkurs The Best Beauty Innovation


Wspieramy rozwój branży BEAUTY!
Wygraj stoisko, udział w spotkaniach z kosmetyczkami oraz prezentację swojego produktu lub usługi na głównej scenie!

Wiemy, że promocja nawet najciekawszego produktu czy najlepszej usługi jest niezwykle trudna. Właśnie dlatego chcemy pomóc każdemu, kto ma innowacyjne rozwiązania, produkty, usługi dla branży BEAUTY – wierzymy, że to na nich opiera się jej rozwój. Przygotowaliśmy konkurs THE BEST BEAUTY INNOVATION, który pomoże Wam wypromować nowy produkt lub usługę.
Jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem produktów/usług w sektorze BEAUTY – zgłoś się do nas i przekonaj nas dlaczego twój produkt lub usługa są innowacyjne i wyjątkowe. Spośród wszystkich zgłoszeń zespół Business Speed Dating wybierze najciekawsze pomysły i nagrodzi je pakietem sponsorskim, w skład którego wchodzi między innymi: bezpłatne stoisko, udział w spotkaniach z kosmetyczkami, możliwość prezentacji produktu na sali konferencyjnej podczas Beauty Meeting!
Zgłoś się przez formularz na stronie KONTAKT

Zasady konkursu THE BEST BEAUTY INNOVATION

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
2. Udział w konkursie może zgłosić producent lub dystrybutor produktów i usług dla branży BEAUTY, zarówno firma z długoletnim doświadczeniem, jak i start-up.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie innowacyjnego produktu lub usługi dla branży BEAUTY.
4. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 8.1.
5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1.10.2018r do 31.01.2019r.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

8. Po przesłaniu zgłoszeń konkursowych przez uczestników, jury konkursu w składzie: uczestnicy Beauty Meeting 2019 – kosmetyczki, fryzjerzy, fryzjerki i przedstawiciele salonów SPA, paneliści i eksperci z branży BEAUTY oraz przedstawiciele Organizatora, wybierają laureata.

8.1 Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:

Zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://beautymeeting.pl/kontakt/ do dnia 31.01.2019r.
zgłoszenie musi zawierać opis produktu/usługi – uzasadnienie, dlaczego zasługuje na miano „The Best Beauty Innovation”, może mieć formę prezentacji;
Spośród poprawnych zgłoszeń, jurorzy konkursu wybierają laureatów przez głosowanie;
Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 02.02.2019r.

III. NAGRODA

9. Zwycięski produkt/usługa otrzymuje tytuł The Best Beauty Innovation 2019, prawo do używania logotypu oraz wsparcie marketingowe na konferencji Beauty Meeting w dniu 18.02.2019 r.; dostanie też pakiet działań marketingowych i będzie mógł zaprezentować swój produkt/usługę na głównej sali konferencyjnej;
10. Pozostałe zgłoszone do konkursu produkty i usługi, których firmy wystawiają się na konferencji, otrzymują tytuł Beauty Innovation 2019, prawo do używania logotypu oraz wsparcie marketingowe.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

11. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 02.02.2019r.

12. Nagroda przyznawana jest wyłącznie zwycięzcy, nie można się jej zrzec na rzecz innego podmiotu.

13. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do Organizatora.