KONKURS Professional Beauty Partner

Kluczowym elementem naszych konferencji są ekspresowe spotkania dystrybutorów i producentów kosmetyków oraz dostawców usług dla branży BEAUTY z kosmetyczkami, fryzjerkami, właścicielami gabinetów kosmetycznych oraz salonów fryzjerskich, a także przedstawicielami salonów typu DAY SPA, w formule BEAUTY SPEED DATING. Żeby były jak najbardziej efektywne każda ze stron powinna być do nich odpowiednio przygotowana. Właśnie dlatego stworzyliśmy konkurs, w którym to uczestnicy konferencji ocenią profesjonalizm i zaangażowanie przedstawicieli dystrybutorów, producentów kosmetyków oraz dostawców usług dla branży BEAUTY. Ideą konkursu jest promowanie dobrych praktyk w relacjach kupiec-dostawca, dlatego ocenie nie będzie podlegała decyzja o nawiązaniu współpracy.

Jeśli reprezentujesz dystrybutorów i producentów kosmetyków oraz dostawców usług dla branży BEAUTY,
wypełnij formularz zgłoszeniowy i zawalcz o tytuł PROFESSIONAL BEAUTY PARTNER!

Zgłoś się!

Zasady konkursu PROFESSIONAL BEAUTY PARTNER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
2. Udział w konkursie może zgłosić właściciel lub dyrektor firmy produkującej lub dystrybuującej kosmetyki, albo usługi dla sektora BEAUTY.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykupienie uczestnictwa w Beauty Speed Dating. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 6.2
4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 06.02.2018 r.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

5. Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenia firm do udziału w konkursie Professional Beauty Partner poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego pod adresem: beautymeeting.pl/kontakt do dnia 06.02.2018 r.

6. Ocena
na ocenę uczestników konkursu – firm związanych z branżą BEAUTY, składa się ilość punktów przyznawanych im przez uczestników konferencji, z którymi prowadzili rozmowy w formule Beauty Speed Dating (BSD) oraz liczba spotkań, które uczestnik konkursu odbył w ramach BSD – szczegółowe zasady zliczania punktów opisano w punkcie 9.
7. Firmy z branży BEAUTY uczestniczące w konkursie nie mają dostępu do ocen cząstkowych.
8. Firma z branży BEAUTY uczestnicząca w konkursie, która otrzyma najwyższą ocenę, wygrywa konkurs.

9. Zasady zliczania punktów
Na ostateczną ocenę składają się:
9.1 Wymiana danych kontaktowych (bezpośredni e-mail, numer telefonu), Profesjonale przygotowanie firmy z branży BEAUTY, Wymiana informacji (czy przedstawiciel firmy z branży BEAUTY udzielił informacji dotyczących zasad i możliwości współpracy z uczestnikiem BSD) – średnia nota ze wszystkich ocen (skala od 1 do 10, gdzie 1 – źle, 10 – bardzo dobrze), wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku
9.2 Liczba spotkań, które firma z branży BEAUTY odbędzie w ramach Beauty Speed Dating (zliczane przez Organizatora) – 0,1 pkt za każde przeprowadzone spotkanie
9.3 Średnie oceny oraz punkty za liczbę odbytych spotkań zostaną zsumowane (wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – wygrywa osoba z najwyższą ilością punktów

III. NAGRODA

10. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł PROFESSIONAL BEAUTY PARTNER, prawo do używania logotypu.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec konferencji Beauty Meeting 2018.
13. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność zwycięzcy na całej konferencji oraz podczas ogłaszania wyników i wręczania nagrody.
14. Przedstawiciel zwycięskiej firmy musi odebrać nagrodę osobiście.
15. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje przekazaniem nagrody firmie, która zajęła kolejne miejsce.
16. W sytuacji gdy dwie firmy zdobędą identyczną liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do decydującego głosu wskazującego zwycięzcę.
17. Organizator może przyznać nagrodę ex aequo.
18. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do Organizatora.